حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 27 شهریور 1399
...
خانه
موضوع: صرف
نقش تركيبي جملات اغازين هر مبحث چگونه است؟ مثلا در عبارت" الامر الحادي عشر الاشتراك الفظي القول الاول: للمصنف و ادلته الحق وقوع الاشتراك: ١: للنقل ٢: والتبادر ٣: و عدم صحت سلبه نقش تركيبي اين جملات چگونه است؟
موضوع: نحو
چرا در عبارت «اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ» کلمه «تبرکت» مونث آورده شده است؟
موضوع: نحو
1_ فرق بین ( کلام ) و ( جمله) چیست؟ 2_ فرق بین ( کلمه ) و ( جمله ) یا ( کلام ) چیست؟ 3_ فرق بین ( قول ) و ( لفظ ) چیست و کدام یک از آنها در تعریف کلام صحیح است ؟ 4_ فرق بین ( کلام ) و ( کلم ) چیست ؟ 5_ فرق بین ( کلمه ) و ( کلم ) چیست ؟
موضوع: لغت
باب افتعال آیا لازم است یا متعدی؟ فعل «تشترط» مجهول است یا معلوم؟
موضوع: نحو
کلمه ی «سیبویه» اعراب گذاری آن چیست و چرا اینگونه اعراب گذاری شده است؟
موضوع: لغت
معنای این مَثَل «دونه خرط القتاد» چیست؟
موضوع: نحو
در بین حروف مهمله ( عطف، استفهام ، جواب تعریف، تنبیه، ربط، استئناف، تنفیس، ردع، حالیه، تفسیر، زائده، عرض و تحضیض، نفی، تحقیق و تقلیل، مفاجاه، شرط، مصدریه، تأکید و...) کدام یک مختص اسم، و کدام یک مختص فعل و کدام یک مشترک بین اسم و فعل هستند؟
موضوع: لغت
فرق «مثال» و «شبیه» و «نظیر» به چه صورت است؟