حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 31 اردیبهشت 1397
...
خانه
موضوع: لغت
فرق «مثال» و «شبیه» و «نظیر» به چه صورت است؟
موضوع: تفسیر
مراد از اولویت تعیینی و تفضیلی چیست و در این آیه شریفه کدام قسم مراد است؟ «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»
موضوع: نحو
چرا در آیه 67 از سوره مبارکه هود «وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» فعل «أخذت» بصورت مونث آمده است و همین فعل در آیه 94 از همین سوره «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ» بصورت مذکر آورده شده؟
موضوع: نحو
چرا فعل «قال» در آیه شریفه «وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ» بصورت مذکر آمده است و حال آنکه می بایست بصورت مونث آورده می شد چرا که فاعل آن یعنی «نسوة» مونث است؟
موضوع: نحو
چرا در «اشهد ان لااله الا الله» کلمه «أن» مخففه است اما در «اشهد ان محمدا رسول الله» مثقله است؟
موضوع: نحو
اعراب کلماتی نظیر «شرعاً» «عرفاً» «لغة» «اصطلاحاً» به چه صورت است؟
موضوع: نحو
کلمه «فلانة» از جهت منصرف یا غیر منصرف بودن به چه صورت است؟
موضوع: نحو
جامد و مشتق در بحث مبتدا و خبر(نه فعل) را توضیح دهید.