حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 4 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: نحو
چرا در «اشهد ان لااله الا الله» کلمه «أن» مخففه است اما در «اشهد ان محمدا رسول الله» مثقله است؟
موضوع: نحو
اعراب کلماتی نظیر «شرعاً» «عرفاً» «لغة» «اصطلاحاً» به چه صورت است؟
موضوع: نحو
کلمه «فلانة» از جهت منصرف یا غیر منصرف بودن به چه صورت است؟
موضوع: نحو
جامد و مشتق در بحث مبتدا و خبر(نه فعل) را توضیح دهید.
موضوع: صرف
آیا فعل کان یکون به صورت مجهول استعمال میشود کین یکان بشود؟
موضوع: نحو
عامل «فصاعداً» در حالت نصبی چه می باشد و نقش آن چیست؟
موضوع: نحو
در کتاب صمدیه_حدیقه دوم مبحث مفعول به گفته شده است: «و الاصل فیه تاخره عنه و قد یتقدم جوازا لإفادة الحصر نحو زيدا ضربت». در فرض افاده حصر، چطور می شود حکم به جواز تقدیم مفعول کرد، درحالی که برای افاده حصر وجوب تقدیم لازم است نه جواز؟
موضوع: فقه
شهید اول رحمه الله در تعریف طهارت می فرمایند: «الطهارة و هي لغة النظافة ، و شرعا استعمال طهور مشروط بالنية»  و شارحین اشکال می گیرند در اعم بودن تعریف مبیحه و غیر مبیحه للصلاه و غیر این موارد. 1- چرا اصلا طهارت نباید شامل وضوی مثلا حائض یا غسل مندوبه و ... شود؟ 2- چرا اصالت را مبیحه للصلاه داده اند؟ 3- چرا نمی شود طهارت را اعم از واجب و مندوبه و مبیحه و غیر مبیحه تعریف کرد؟