حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 مرداد 1397
...
خانه
موضوع: نحو
کلمه «فلانة» از جهت منصرف یا غیر منصرف بودن به چه صورت است؟
موضوع: نحو
جامد و مشتق در بحث مبتدا و خبر(نه فعل) را توضیح دهید.
موضوع: صرف
آیا فعل کان یکون به صورت مجهول استعمال میشود کین یکان بشود؟
موضوع: نحو
عامل «فصاعداً» در حالت نصبی چه می باشد و نقش آن چیست؟
موضوع: نحو
در کتاب صمدیه_حدیقه دوم مبحث مفعول به گفته شده است: «و الاصل فیه تاخره عنه و قد یتقدم جوازا لإفادة الحصر نحو زيدا ضربت». در فرض افاده حصر، چطور می شود حکم به جواز تقدیم مفعول کرد، درحالی که برای افاده حصر وجوب تقدیم لازم است نه جواز؟
موضوع: فقه
شهید اول رحمه الله در تعریف طهارت می فرمایند: «الطهارة و هي لغة النظافة ، و شرعا استعمال طهور مشروط بالنية»  و شارحین اشکال می گیرند در اعم بودن تعریف مبیحه و غیر مبیحه للصلاه و غیر این موارد. 1- چرا اصلا طهارت نباید شامل وضوی مثلا حائض یا غسل مندوبه و ... شود؟ 2- چرا اصالت را مبیحه للصلاه داده اند؟ 3- چرا نمی شود طهارت را اعم از واجب و مندوبه و مبیحه و غیر مبیحه تعریف کرد؟
موضوع: فقه
فرق وُضو با وَضوء از لحاظ فقهی چیست؟
موضوع: کلام
از آیه «انّا نحن نزّلنا الذکر و انّا له لحافظون» استنباط می شود که خداوند تضمین فرموده تا ابد قرآن بدون تحریف باقی بماند. 1- اگر قرآن تحریف شده باشد، ممکن است خود این آیه هم تحریف به زیادت شده باشد؛ یعنی در قرآن نبوده و بعداً به آن اضافه شده باشد. پس این استدلال صحیح نیست. 2- در آیه 105 سوره انبیا، «ذکر» برای تورات هم به کار رفته امّا می دانیم تورات تحریف شده است. پس احتمالاً «حفاظت» معنایی غیر از جلوگیری از تحریف داشته باشد. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید.