حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 1 اسفند 1396
...
خانه
موضوع: نحو
ترکیب عبارت «لیس احد الا و هو مشتمل على فتنة» چگونه است؟
موضوع: نحو
اعراب عناوین کتاب ها و مقالات چگونه می باشد؟
موضوع: منطق
مراد از طرد و عکس در تعریف منطقی چیست؟
موضوع: فقه
آیا خواهر ابوینی حاجب از ارث برادر ابی می گردد یا خیر؟ با توجه به ماده 918 قانون مدنی لفظ اخوه آورده شده است آیا اخوه اعم از برادر و خواهر است یا خواهر ابوینی هم مشمول است ؟
موضوع: فقه
هل توجد روایة تدل على ان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم مسح على رجليه في كتب اهل السنة؟
موضوع: نحو
تفاوت «الاول» و « الاولی» چیست؟ آیا جایگاه استفاده آنها فرق دارد؟
موضوع: تفسیر
تفاوت بین مکتب و حوزه و مدرسه حدیثی یا تفسیری چیست؟
موضوع: نحو
منظور از اینکه حرف جر وضع شده اند برای مفعولیت چیست؟ چرا حرف جر را ظرف نیز می گویند؟