حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 29 خرداد 1398
...
خانه
موضوع: فقه
هل توجد روایة تدل على ان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم مسح على رجليه في كتب اهل السنة؟
موضوع: نحو
تفاوت «الاول» و « الاولی» چیست؟ آیا جایگاه استفاده آنها فرق دارد؟
موضوع: تفسیر
تفاوت بین مکتب و حوزه و مدرسه حدیثی یا تفسیری چیست؟
موضوع: نحو
منظور از اینکه حرف جر وضع شده اند برای مفعولیت چیست؟ چرا حرف جر را ظرف نیز می گویند؟
موضوع: اصول
تفاوت شهرت عملیه با شهرت روائیه در چیست؟
موضوع: فقه
آیا کلمه «سبعین» در روایت: «عن ابى بصير، قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن المتعة أ هي من الاربع؟ فقال: لا و لا من السبعين.» خصوصیتی دارد یا خیر؟
موضوع: فلسفه
در برهان وجوب و امکان، پس از این که وجود حدّاقل یک واجب الوجود در دایره موجود اثبات شد، چگونه «فقط یکی بودن» واجب الوجود اثبات می شود؟ 
موضوع: صرف
اگر تعریف ثلاثی مزید در فعل این باشد که یک یا چند حرف از حروف ریشه فعل، مزید بر 3 حرف اصلی باشد، با این فرض، «فعّل» چگونه مزید خواهد بود؟ آیا «ع» را باید حرف زائد در نظر بگیریم؟ مگر حروف زائد فقط حروف «سألتمونیها» نیستند؟