حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 6 اردیبهشت 1398
...
خانه
موضوع: صرف
وزن صرفی واژه «قِسِّی» به چه صورت می باشد.
موضوع: منطق
تفاوت دو قضیه «موجبه معدولة المحمول» و «سالبه محصلة المحمول» در چیست؟ لطفا با یک مثال واضح و روشن تفاوت آنها را بیان کنید.
موضوع: منطق
مرحوم مظفر در کتاب المنطق در بحث «العنوان و المعنون» (المنطق/ص75) گفته بودند: «الجزئي بالحمل الأولي، کليٌ»، همچنین ایشان در بحث «شروط التناقض» (المنطق/ص197) می گویند: «الجزئي جزئي بالحمل الاولي». حال این تناقض چگونه حل می شود.
موضوع: اصول
منظور از دلیل لبی و دلیل لفظی در اصطلاح علم اصول چیست.
موضوع: منطق
موضوع علم منطق چیست؟
موضوع: اصول
فرق کامل قواعد فقهی و اصولی را بیان فرمائید.
موضوع: نحو
کلمه «إعراب» در لغت و اصطلاح نحاة به چه معناست.
موضوع: فقه
از آنجائی که واژه «قضاء» در فقه استعمالات متفاوتی دارد، لذا جمیع معانی آن را بیان فرمائید.