حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
تفاوت «الاول» و « الاولی» چیست؟ آیا جایگاه استفاده آنها فرق دارد؟
لفظ «الأول» مذکر می باشد و لفظ «الأولی» مونث می باشد و جمع آنها «الأُول» می باشد، لذا هر جا به مذکر نیاز باشد لفظ اول استعمال می شود و هر جا به مونث نیاز باشد لفظ دوم استعمال می شود.