حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 5 بهمن 1399
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: فقه
آیا خواهر ابوینی حاجب از ارث برادر ابی می گردد یا خیر؟ با توجه به ماده 918 قانون مدنی لفظ اخوه آورده شده است آیا اخوه اعم از برادر و خواهر است یا خواهر ابوینی هم مشمول است ؟
مطابق قوانین و ضوابط حاکم برای کتاب الارث، برادران و خواهران أبوینی، حاجب برای برادران و خواهران أبی هستند، لذا در قانون مزبور مراد از لفظ «إخوة» أعم از برادر و خواهر است. ضمنا هر جا در کتاب الإرث لفظ «إخوة» بصورت مطلق استعمال شود، مراد هم خواهر و هم برادر است و اختصاصی به برادر ندارد.
جناب شهید ثانی در کتاب مسالک در این خصوص می فرماید: و المراد بالإخوة و الأعمام و الأخوال ما يشمل الذكور منهم و الإناث على وجه المجاز أو الاستتباع، و إن كان اللفظ مخصوصا بالذكور منهم. (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 12‌)