حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 5 بهمن 1399
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: صرف
آیا کلمه «فقد» لازم است یا متعدی یا هم متعدی استعمال می‌شود و هم لازم، و عین الفعل صیغه معلوم آن چه حرکتی دارد؟ 
فعل «فَقَدَ» از ریشه «ف ق د» می باشد و ثلاثی مجرد و متعدی می باشد. مصدر آن «فَقْدٌ» و «فُقْدَانٌ» است. فقَد الشيءَ : ضاع منه و غاب عنه.  «نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ»[یوسف/72]. جناب سیوطی در کتاب البهجة المرضیة ذیل بحث «تعدی الفعل و لزومه» می گوید: از نشانه های و علائم فعل متعدی آن است که اسم مفعول تام - یعنی اسم مفعولی که نیازمند حرف جر نباشد - از آن ساخته شود، لذا با توجه به اینکه اسم مفعول «مفقود» از ریشه مزبور ساخته می شود و استعمال شده است این دلیل بر متعدی بودن این فعل است.