حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 6 اردیبهشت 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
اعراب کلماتی نظیر «شرعاً» «عرفاً» «لغة» «اصطلاحاً» به چه صورت است؟
اعراب کلمات این چنینی که در جملات اسمیه استعمال می شوند منصوب به نزع خافض می باشد. لذا مثلاً وقتی گفته می شود: «الخمر حرامٌ شرعاً» کلمه «شرعاً» در این عبارت منصوب به نزع خافض می باشد و مراد این است که: «الخمر حرامٌ في الشرع».