حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 7 بهمن 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: صرف
سلام ریشه کلمه استیعاب چیست؟
کلمه استیعاب بر وزن استفعال و از ریشه "و-ع-ب" و به معنای شمول می باشد. الاستيعاب: الأخذ بالشيء كله، يقال: استيعاب العضو بالمسح: يعني مسحه كله أجمع.