حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 7 بهمن 1398
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: نحو
چرا در عبارت «اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ» کلمه «تبرکت» مونث آورده شده است؟
اساسا هر فعلی به اعتبار فاعلش می تواند مونث یا مذکر باشد، حال در این عبارت نیز فاعل کلمه «بَنُو اُمَيَّةَ» می باشد و چون الفاظی نظیر «طائفة» یا «قبیلة» که مونث هستند در تقدیر است، لذا فعل «تَبَرَّكَتْ» نیز به صورت مونث آمده است.