حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: صرف
نقش تركيبي جملات اغازين هر مبحث چگونه است؟ مثلا در عبارت" الامر الحادي عشر الاشتراك الفظي القول الاول: للمصنف و ادلته الحق وقوع الاشتراك: ١: للنقل ٢: والتبادر ٣: و عدم صحت سلبه نقش تركيبي اين جملات چگونه است؟
بطور کلی عناوین نصوص و مقالات و کتاب ها، خبر برای مبتدای محذوف «هذا» یا «هذه» می باشند. برای مثال در عبارت: «الأمر الحادی عشر» این عبارت خبر برای مبتدای محذوفِ «هذا» می باشد و تقدیر عبارت این چنین است: «هذا الأمر الحادی عشر».