حوزه کوئست «مرجع پاسخ به سوالات درسی طلاب»

امروز: 24 فروردین 1400
...
نمایش سوال و پاسخ
موضوع: لغت
وجه تسمیه رومان فتان که نام ملکی در قبر است چیست؟
در صحیفه سجادیه این طور آمده است: «وَ رُومَانَ فَتَّانِ الْقُبُور». جناب سید علی خان در «رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ج‏2، ص: 66» در خصوص لفظ «رومان» می گوید:  این لفظ بضم راء اسم یکی از ملائکه قبر می باشد و این کلمه بر وزن فعلان از «روم» می باشد. در خصوص معنای آن این طور گفته شده است: «رام الشيءَ يَرومُهُ رَوْماً و مَراماً: طلبه» به معنای قصد و طلب می باشد. البته باید توجه داشت که معنای دقیق این نام مانند نام بسیاری از فرشتگان دیگر برای ما مشخص نباشد.
کلمه «فَتَّان» اسم فاعل از «فَتَنَ» می باشد. اصل کلمه «فتنه» برای نقره بکار می رود، یعنی نقره را در آتش می اندازند تا جنس خوب آن از جنس بد آن معلوم و مشخص شود. از طرفی اضافه «فتان» به «قبور» اضافه اسم فاعل به معمولش می باشد، که مضاف آن حذف شده است، آنگاه تقدیر عبارت این چنین است: «فتان صاحب القبور» یعنی ملکی که صاحبان قبر را می آزماید.
لذا «رومان فتان القبور» یعنی ملکی که صاحبان قبر را برای امتحان و آزمایش طلب می کنند. و آن طور که گفته شده است: این ملک قبل از منكر و نكير وارد قبر می شود و صاحب قبر را می آزماید، اگر نيكوكار بود منكر و نكير را آگاه مي سازد كه هنگام سؤال با او به نرمى رفتار نمايند و اگر بد كار بوده به آنان خبر مي دهد.